CatalàEspañolEnglishFrançaisDeutch
Paddle Van Sup School
Voteu o recomaneu-nos a Alcanar.info
Visualitza-ho a Google Earth

Lligallo

A Alcanar hi entenem per lligallo un camí ramader o de ferradura; faixa de terreny comunal que serveix per a passar-hi els ramats de bestiar que pugen o baixen de la muntanya al pla, també dit carrerada o assegador.

Aquesta paraula és desconeguda fora del dialecte tortosí. D’origen medieval, designava una institució antiga dedicada ala conservació i foment de la ramaderia que es va estendre a Morella, Tortosa i el Maestrat (Diòcesi de Tortosa). L’etimologia no n’és clara i s’especula que deriva, o bé d’una associació de pastors considerada una lliga (i d’aquí «lligallo»), o bé a partir que aquestes vies pecuàries «lligaven» llocs d’interès o poblacions.

Avui dia ens referim a «lligallo» a vies que originàriament eren ramaderes i que, amb el pas del temps, han tingut altres usos (principalment agrícoles) i han servit per a la interconnexió de diferents indrets o espais.

Es creu que aquestes vies es van formar gràcies al pas del animals que buscaven rutes per pasturar o beure i, posteriorment, als depredadors d’aquells animals. Posteriorment van ser aprofitades i regulades quan l’activitat humana comença amb la transhumància, fins al punt de delimitar-ne la nomenclatura, les amplades i la jurisdicció.

És a partir d’aquests camins que apareixen d’altres elements que s’hi vinculen i que també trobem pel terme i a la Serra de Montsià:

  • - Parets de pedra en sec, mollons, fites, pilons i marques, per tal de delimitar-ne el traçat.
  1. - Corrals, tancats i mallades per albergar el bestiar quan fos necessari.
  2. - Basses, fonts, pous, cisternes i cocons per abeurar el bestiar.
  3. - Descansadors, ponts, guals, comptadors (punts adequats per felicitar el recompte de caps de bestiar)…
  4. Formen part de l’extensa xarxa de vies de comunicació canareves, on a més hi tenim una atapeïda xarxa de camins rurals que comuniquen l’extens territori, que va més enllà del terme municipal i ens duu cap a les planes (térmens de Vinaròs, Sant Jordi o Traiguera).Per a més una completa informació podeu consultar el magnífic treball de recerca del canareu Lluc Gombau aquí.