CatalàEspañolEnglishFrançaisDeutch
Paddle Van Sup School
Archivo para Google Earth

Los molinos de Alcanar

Els molins d’Alcanar esdevenen un pilar del patrimoni industrial local que s’ha de mirar de no deixar que caigui en l’oblit. El poble, en tant que eminentment agrícola, no pot entendre el passat sense atendre la importància que aquestes infraestructures van significar per al desenvolupament.

Aquestes eines del poble responen al fot creixement demogràfic del camp català al segle XVIII, que requeria una major demanda de productes agraris. És en aquell moment quan es consoliden les colonitzacions agràries cap a les planes interiors del Montsià i el Maestrat (Santa Bàrbara, Masdenverge, els Valentins, Rossell, Sant Jordi…).

A banda i banda del riu Sénia, doncs, creixia l’activitat rural i alhora també industrial. El control de l’aprofitament hídric instaurat durant anys donava peu a la construcció de molins per tal de formar part del sistema tancat de l’aprofitament de l’aigua. Al llarg del riu, doncs, hi tenim documentats, des de la Sénia fins a Alcanar, nombrosos molins; alguns pertanyents a les oligarquies locals, d’altres a propietaris terratinents i d’altres en mans de societats de pagesos.

Al terme d’Alcanar hi trobem bàsicament dos tipus de molins:

— Molí fariner. Mitjançant l’energia hidràulica de l’aigua provinent de la sèquia mare i desviada a les peixeres (basses o parades per desviar el cabal de l’aigua del riu cap a les sèquies), es feien rodar unes moles de pedra horitzontals que molien el gra per fer-ne farina. L’aigua, en acabar el procés, es tornava a canalitzar a la sortida.

Aquests molins es regien pel dret de moltura (pagar la mòlta amb espècie), així se’n podria aprofitar tot el poble. Els situats al riu van deixar de funcionar a principis del segle XX. Els de dins del poble encara van fer-se servir fins passada la Guerra Civil.

— Molí d’oli. Mitjançant l’energia, primer mecànica a partir dels matxos i després hidràulica i elèctrica, es molien les olives amb unes moles verticals que giraven i, posteriorment, es premsaven per obtenir-ne el líquid.

Una completa relació dels molins segons la catalogació descrita a la comunicació de l’Helena Fibla, en Toni Forcadell i Jordi Arasa en referència als molins d’Alcanar, ens en dóna un total de 36 de documentats al llarg del temps, i alguns que, tot i documentats, no s’han pogut ubicar amb claredat.

La gran quantitat d’indústria molinera ens ha proporcionat noms com el Molí del Marquès, Molí de César,  Molí del Ros, Molí de Trabal, Molí dels Faixeros, Molí de la Barquera, Moli de Nàcio, Molí de Carcellé, Molí del Coio, Molí de la «Jueza», Molí del Magre, Molí de Vailet, Molí de Pauleta, Molí d'O'Connor, Molí de Joan de Ferrana, Molí dels Bardins, Molí de la Sunyera, Molí de Parra, Molí del Cacauer, Molí d'Augustí de Pino…

Actualment, al poble, la majoria d’aquells d’edificis van ser convertits en vivendes o magatzems. Tot i això encara ens en queden uns quants que conserven tota o part de la infraestructura molinera. El Molí de Tadeo ha estat restaurat durant aquesta primera dècada del segle XXI i és el que permet millor de fer-se una idea de com funcionaven temps enrere.

Per una informació molt ben detallada i inventariada dels molins, consulteu-ne l’importantíssima comunicació de l’Helena Fibla, Toni Forcadell, Jordi Arasa i Ivón Michavila, presentada al novembre de 2010 al III Congrés d’Història d’Alcanar.

 

Los molinos de Alcanar son un pilar del patrimonio industrial local que se ha de tratar de no dejar que caiga en el olvido. El pueblo, en tanto que eminentemente agrícola, no puede entender el pasado sin atender a la importancia que estas infraestructuras significaron para el desarrollo.

Estas herramientas del pueblo responden al fuerte crecimiento demográfico del campo catalán en el siglo XVIII, que requería una mayor demanda de productos agrícolas. Es en ese momento cuando se consolidan las colonizaciones agrarias hacia las llanuras interiores del Montsià y el Maestrat (Santa Bárbara, Masdenverge, los Valentins, Rossell, Sant Jordi…).

A ambos lados del río Sénia, pues, crecía la actividad rural y al mismo tiempo también industrial. El control del aprovechamiento hídrico instaurado durante años daba pie a la construcción de molinos para formar parte del sistema cerrado del aprovechamiento del agua. A lo largo del río , pues , tenemos documentados , desde la Sénia hasta Alcanar , numerosos molinos , algunos pertenecientes a las oligarquías locales , otros propietarios terratenientes y otros en manos de sociedades de agricultores .

Al término de Alcanar encontramos básicamente dos tipos de molinos:

- Molino de harina. Mediante la energía hidráulica del agua proveniente de la acequia madre y desviada a las peceras (balsas o paradas para desviar el caudal del agua del río hacia las acequias), se hacían rodar unas muelas de piedra horizontales que molían el grano para hacer harina. El agua, al terminar el proceso, se volvía a canalizar hacia el río.

Estos molinos se regían por el derecho de molido (pagar la molienda con especies), así se podía aprovechar todo el mundo. Los situados en el río dejaron de funcionar a principios del siglo XX. Los de dentro del pueblo se utilizaron, en algún caso, hasta pasada la Guerra Civil.

- Molino de aceite. Mediante la energía, primero mecánica a partir de los mulos y luego hidráulica y eléctrica, se molían las aceitunas con unas muelas verticales que giraban y, posteriormente, se prensaba la pasta resultante para obtener el líquido.

Una completa relación de los molinos según la catalogación descrita en la comunicación de Helena Fibla, Toni Forcadell y Jordi Arasa en referencia a los molinos de Alcanar, nos da un total de 36 de documentados a lo largo del tiempo, y algunos que, aunque documentados, no se han podido ubicar con claridad.

La gran cantidad de industria molinera nos ha proporcionado nombres como el Molino del Marqués , Molino de César , Molino del Ros , Molino de Trabal , Molino de los Faixeros , Molino de la Barquera , Molino de Nàcio, Molino de Carcellé , Molino del Coio, molino de la «Jueza» , Molino del Magre , Molino de Vailet, molino de Pauleta , Molino de O'Connor , molino de Joan de Ferrana , Molino de los Bardins , Molino de la Sunyera , Molino de Parra , Molino del Cacauer, Molino de Augustí de Pino ...

Actualmente, en el pueblo, la mayoría de aquellos edificios fueron convertidos en viviendas o almacenes. Sin embargo, todavía nos quedan unos cuantos que conservan toda o parte de la infraestructura molinera. El Molino de Tadeo ha sido restaurado durante esta primera década del siglo XXI y es el que permite mejor hacerse una idea de cómo funcionaban tiempo atrás.

Para una información muy bien detallada e inventariada de los molinos, consulte la importantísima comunicación de Helena Fibla, Toni Forcadell, Jordi Arasa e Ivón Michavila, presentada en noviembre de 2010 en el III Congreso de Historia de Alcanar.