CatalàEspañolEnglishFrançaisDeutch
Paddle Van Sup School

The «piqueta» or «filat»

A Alcanar i rodalies, la piqueta (també anomenada filat) és una una pràctica de caça que s’utilitza també per a la captura d’algunes espècies de túrdids i d'altres moixonets. Aquest mètode consisteix en l’ús d’una xarxa abatible de petites dimensions que envolta una piqueta d’aigua (normalment moles de pedra treballada artesanalment) com a esquer, amb combinació d’un amagatall, tradicionalment fet de pedra en sec o vegetació, des d’on el caçador guaita i acciona l’art mitjançant l'estrabada d'una corda llarga per a la captura dels tords.

Els caçadors marxaven ben de matí per ser on tenien la piqutea a trenc d'alba, que és quan els moixonets comencen a moure. Es preparava amb cura el filat al voltant de la piqueta, ben neta d'herbes i amb terra remenadeta i plana per fer-la atractiva per als ocells. Una vegada el giny preparat i les estaques colocades, el caçador s'amagava dins de la barraca de pedra i es posava a mirar per l'espitllera fins l'arribada dels moixons. Normalment el primer d'arribar a beure era el barba-roig (Erithacus rubecula), més atrevit. El tord (Turdus philomelos), en veure que no hi havia perill, s'hi posava després. Quan ja n'hi havia uns quants el caçador estirava la corda i els moixons quedaven atrapats a la xarxa. Llavors sortia per agafar-los ràpidament, els matava i tornava a parar el filat una altra vegada.

Històricament, aquests sistemes, que es podrien remuntar al segle XIII, sinó més, anaven lligats a l’activitat agrària i ajudaven, d’una banda, a preservar la producció de les oliveres dels danys que els túrdids provocaven, i, de l’altra, proporcionaven a la població rural un complement alimentari en les èpoques d’escassetat. Malgrat això, en èpoques recents aquestes pràctiques han acabat esdevenint una activitat de lleure molt arrelada en alguns termes municipals de les Terres de l’Ebre, que solen començar la temporada cap al 15 d'octubre.

Per a una informació molt completa sobre aquest mètode de caça i d'altres consulteu el següent article publicat al número 18 de 2002 de la revista «Raïls» d'Ulldecona, elaborat per Carlos Forcadell